8 ท่าโยคะลดพุง ลดหน้าท้อง ง่ายๆ

ท่าโยคะลดพุง

หนึ่งในปัญหาที่ลดความมั่นใจของสาวๆ เรื่องหนึ่งและเป็นปัญหาใหญ่ คือ พุง บางคนกินน้อยแต่ก็แอบมีพุงน้อยๆ พยายามออกกำลังกายหรือควบคุมอาหารก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไร ถ้าอย่างนั้นมาค่ะ มาลองลดพุงด้วย 8 ท่าโยคะลดพุงง่ายๆ ที่ฟิตมีเอามาฝากสาวๆ กัน

แต่ก่อนที่เราจะไปทำ ท่าโยคะลดพุง เรามาทำความรู้จักประเภทของพุงกันก่อน ว่า พุงมีกี่แบบ และมีสาเหตุมาจากอะไร

8 ท่าโยคะลดพุง กระชับหน้าท้อง ง่ายๆ สำหรับผู้หญิง

  1. ท่างู Cobra Pose
  2. ท่าแมว (Cat Pose)
  3. ท่าสะพาน (Bridge Pose)
  4. ท่าอูฐ (Camel Pose)
  5. ท่าสามเหลี่ยม (Triangle Pose)
  6. ท่าสุนัขยกขา (One-Legged Downward-Facing Dog Pose)
  7. ท่าเรือ (Boat Pose)
  8. ท่าไซด์แพลงก์ (Side Plank Pose)
ชุดออกกำลังกายผู้หญิง

ท่าโยคะที่ 1  ท่างู (Cobra Pose)

โยคะ ท่างู เริ่มต้นท่าด้วยการนอนคว่ำ โดยที่ใบหน้าราบลงไปบนพื้น จากนั้นให้วางฝ่ามือข้างหน้าอกทั้งสองข้าง ส่วนขาให้ยืดตรงไปด้านหลัง คว่ำหลังเท้าแนบลงกับพื้น

หายใจเข้า ใช้แขนดันตัวขึ้นจนลำตัวด้านบนไม่สัมผัสพื้น โดยระวังไม่ให้มีอาการปวดหลัง เงยหน้าขึ้นด้านบนเล็กน้อย สามารถงอศอกไว้ได้เล็กน้อย ระหว่างทำไม่ควรยกไหล่ ให้กดไหล่ลงให้ห่างจากหู ค้างไว้ 15-30 วินาที ระหว่างค้างท่าให้หายใจเข้าออกตลอดเวลา คลายท่ากลับไปท่าคว่ำเหมือนเดิม จากนั้นทําซ้ำ

โยคะท่างู

ท่าโยคะที่ 2 ท่าแมว (Cat Pose)

โยคะ ท่าแมว เริ่มต้นจากวางเข่าทั้งสองข้างลงกับพื้น วางมือทั้งสองข้างด้านหน้า ให้มือขนานกับหัวไหล่ สูดหายใจเข้า ยกหัวขึ้น หลังแอ่น จากนั้นหายใจออก ยกกระดูกก้นกบ เกร็งหน้าท้อง โค้งหลัง ก้มหัว ระหว่างทำท่านี้จะรู้สึกว่าหลังตึงและค่อยๆ ผ่อนคลายลงค่ะ ทำซ้ำ 6 เซต

8 ท่าโยคะลดพุง

ท่าโยคะที่ 3 ท่าสะพาน (Bridge Pose)

โยคะ ท่าสะพาน เริ่มต้นท่าด้วยการนอนราบบนพื้น ตั้งเข่าชันขึ้นทั้งสองข้าง วางเท้าแนบพื้น โดยให้ส้นเท้าใกล้กับสะโพกให้ได้มากที่สุด วางขากว้างเท่าช่วงสะโพก และวางฝ่ามือทั้งสองคว่ำไว้ข้างลำตัว

จากนั้นเกร็งและยกสะโพกขึ้นจน อก หน้าท้อง สะโพก ต้นขาเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน ค้างไว้ในท่านี้ประมาณ 1 นาที คลายท่าและทำใหม่อีกครั้ง ในขณะที่ค้างท่า ให้หายใจเข้าออกตลอดเวลา ไม่กลั้นหายใจค่ะ

โยคะคลายเครียด

ชุดโยคะผู้หญิง

ท่าโยคะที่ 4 ท่าอูฐ (Camel Pose)

โยคะท่าอูฐ เริ่มจากคุกเข่า นั่งลงบนส้นเท้าโดยวางเท้าราบไปกับพื้น จากนั้นใช้มือซ้ายจับที่ข้อเท้าซ้าย มือขวาจับที่ข้อเท้าขวา หรือวางฝ่ามือลงบนฝ่าเท้าก็ได้ จากนั้นหายใจเข้าและยกตัว แอ่นหลัง ยืดหน้าท้องไปข้างหน้า และเงยศรีษะไปทางด้านหลัง ค้างท่าไว้ 30-60 วินาที หลังจากนั้นคลายท่า และกลับมานั่งบนส้นเท้าในท่าเริ่มต้นอีกครั้ง

โยคะลดน้ำหนัก

ท่าโยคะที่ 5 ท่าสามเหลี่ยม (Triangle Pose)

โยคะ ท่าสามเหลี่ยม ยืนแยกเท้าความกว้างกว้างกว่าช่วงหัวไหล่ โดยปลายเท้าซ้ายชี้ไปด้านซ้าย และปลายเท้าขวาชี้ไปด้านหน้า โดนยืนหันหน้าไปทางด้านหน้า จากนั้นกางแขนทั้งสองข้างไปทางด้านข้าง โดยให้ความสูงอยู่ระดับหัวไหล่ และเหยียดตัวและแขนไปทางซ้าย

จากนั้นเอียงตัวลงให้ปลายนิ้วมือซ้ายแตะที่พื้นด้านหน้าฝ่าเท้าซ้าย และแขนขวาชี้ขึ้นเพดาน แหงนหน้ามองตามมือขวา ค้างท่าไว้ 30-60 วินาที จากนั้นคลายท่าและสลับด้าน

ท่าโยคะ

ท่าโยคะที่ 6 ท่าสุนัขยกขา (One-Legged Downward-Facing Dog Pose)

โยคะ ท่าสุนัขยกขา เริ่มต้นจากท่าสุนัขก้มหน้า (Downward-Facing Dog Pose) วางเข่าและมือทั้งสองข้างลงบนพื้นในลักษณะท่าคลาน โดยให้เข่ากว้างเท่าช่วงสะโพก มือวางอยู่ได้แนวเดียวกับหัวไหล่ และมือกว้างเท่าช่วงหัวไหล่ กางนิ้วให้กว้าง จากนั้นหายใจออก ดันเข่าทั้งสองข้างยกขึ้นจากพื้น แขนและขาเหยียดตรง โดยพยายามกดส้นเท้าให้ติดกับพื้น

โยคะพื้นฐาน

เมื่ออยู่ในท่าสุนัขก้มหน้าสักครู่ จากนั้นยกขาข้างใดข้างหนึ่งเหยียดตรง ปลายเท้าชี้ขึ้น พยายามยกขาให้ได้สูงที่สุด โดยให้เหยียดตรงเสมอ ค้างท่า 30-60 วินาที จากนั้นคลายท่าและสลับยกขาอีกข้างหนึ่ง

ท่าโยคะ ท่า downward facing dog

ท่าโยคะที่ 7 ท่าเรือ (Boat Pose)

ท่าโยคะ ท่าเรือ เริ่มจากนั่งชันเข่า มือวางจับเกี่ยวที่นิ้วโป้งเท้าให้แน่น เอนตัวไปด้านหลังเล็กน้อย แล้วหายใจเข้า (เตรียมเก็บหน้าท้อง ยืดหลังตรง ให้ยืดอกขึ้นไว้ตลอด) และค่อยๆ งอเข่า ยกขาและเท้าขึ้น ใช้มือประคองไว้ หายใจออก

หากทำได้ให้เหยียดขาให้ตรง โดยไม่แอ่นหลัง เหยียดแขนขึ้น หรือจะไว้ระดับไหล่ก่อนก็ได้ อยู่ในท่าประมาณ 5 ลมหายใจ (เข้าลึก-ออกยาว) แล้วพักท่า ทำซ้ำอีก 5 ครั้ง

ท่าโยคะลดหน้าท้อง

ท่าโยคะที่ 8 ท่าไซด์แพลงก์ (Side Plank Pose)

เริ่มต้นท่าด้วยการนอนตะแคงด้านซ้าย วางข้อศอกและแขนท่อนล่างวางราบกับพื้น จากนั้นใช้แขนและข้อศอกดันตัวให้สูงขึ้นจากพื้น โดยช่วงสะโพกยังวางติดกับพื้นอยู่ เมื่อจัดท่าเรียบร้อยแล้ว ให้ยกสะโพกขึ้น พร้อมเหยียดแขนอีกด้านหนึ่งขึ้นด้านบน

ในขณะที่ค้างท่า พยายามให้ตำแหน่งของคอ ลำตัว สะโพก อยู่ในระนาบเดียวกัน ค้างท่าไว้ 30 วินาที จากนั้นคลายท่าและเปลี่ยนข้าง

ท่าโยคะ

สำหรับผู้เริ่มต้น แขนด้านที่วางติดกับพื้นสามารถวางศอกเหมือนตอนเริ่มต้นท่าได้ หากทำบ่อยแล้วสามารถเพิ่มความยาก ด้วยการเหยียดแขนตรง และใช้ฝ่ามือดันพื้น

ชุดออกกำลังกายผู้หญิง

สรุป

สำหรับใครที่มีความกังวลกับหน้าท้อง เป็นตัวการทำให้หมดความมั่นใจ อย่าลืมนำ 8 ท่าโยคะลดพุง ที่ฟิตมีนำมาแชร์กันในวันนี้ไปปรับใช้กันนะคะ นอกจากจะช่วยลดพุงได้แล้ว ยังช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดน้ำหนักได้อีกด้วยค่ะ

และสำหรับสาวๆ ที่ชอบการออกกำลังกายแบบบอดี้เวท ฟิตมีมีแนะนำ ให้อีก 5 ท่าออกกำลังกายลดพุง ตามไปอ่านกันได้เลย

จบแล้ว…ไว้พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

Fit Me ฝากกด Like เพจด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดบทความดีๆ จากเรา

บทความล่าสุด

บทความยอดนิยม

หมวดหมู่สินค้า